سب ساير پيامبران

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:سب مادر و دختر پيامبر
مقاله قبلی:سب پيامبر و ائمه اطهار

سب ساير پيامبران

وفي إلحاق أنبياء (عليهم السلام ) بذلك وجه قوي لأن تعظيمهم و كمالهم قد علم من الدين الإسلام ضرورةً. فسبهم ارتداد؛ آيا اين حكم شامل كسی كه ساير انبيا؛ مثل حضرت ابراهيم (عليه السلام)، حضرت موسی (عليه السلام)، حضرت عيسی(عليه السلام ) و ... را سب كند نيز می شود يا خير؟ در پاسخ می فرمايد كه آنها هم همين حكم را دارند؛ زيرا تعظيم و كامل بودن انبيای ديگر نيز به روشنی از دين فهميده می شود و جزء ضروريات دين است. بنابراين، اگر كسی پيغمبران ديگر را سب كند، مرتد می شود.