سیستم تولید

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
سیستم های خبره
مقاله بعدی:سیستم های قانون پایه
مقاله قبلی:تکنیک های پایه ی جستجو

تولید (Production)

تولید واژه‌ای است که در روانشناسی شناختی ، برای تشریح روابط بین وضعیت‌ها و عمل‌ها استفاده می‌شود و معمولا متناظر با مفهوم قانون (قاعده) در سیستم‌ها خبره قانون پایه است.

شکل کلی تولید:

(نتایج)ANTECEDENT → CONSEQUENT(شرایط)

Situation → Action

If situation Then Action

در مدل پایین که معماری یک سیستم تولید را نشان می‌دهد، سه مولفه مشاهده می‌شود:

  • (Long Term Memory (LTM
  • (Short Term Memory (STM
  • Reasoning

معماری سیستم تولید.JPG

STMها حاوی situationها یا توصیف محیط حل مساله می‌باشند.

LTMها حاوی تولیدات می‌باشند ؛ یعنی هر وضعیتی منجر به چه عملی خواهند شد.

پس از استدلال ، حاصل استدلال Actionای است که به STM (حافظه کوتاه مدت) می‌رود به طور مثال فکری که برای انجام کاری در سر می‌پرورانید ، در حافظه کوتاه مدت می‌باشد.


نکته
Action در اینجا بیشتر به طرح عمل اشاره دارد تا خود عمل