شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق بین الملل خصوصی
مقاله بعدی:سیستم فرانسوی و اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی
مقاله قبلی:تقلب نسبت به قانون


پیش از پرداختن به مبانی و شرایط شناسایی و اجرای احکام خارجی، شایسته است وجه تمایز میان «شناسایی» و «اجرای» احکام را مورد توجه قرار دهیم.

شناسایی احکام خارجی

منظور از شناسایی احکام خارجی آن است که دادگاه یک کشور حکمی را که مرجع خارجی صادر کرده است معتبر تلقی کند. بنابراین مقصود از شناسایی حکم، اجرای مستقیم هر حکمی که مرجع خارجی صادر کرده است، نیست، بلکه پذیرفتن و معتبر دانستن آن حکم است. این نکته در مورد اسناد نیز صادق است. ممکن است حکم صادره از دادگاه خارجی یا سند تنظیم شده در خارج در ایران معتبر تلقی گردد، ولی لازم الاجرا نباشد.

اجرای حکم خارجی

مراد از اجرای احکام خارجی آن است که دادگاه یک کشور حکمی را که محکمه خارجی صادره کرده مانند احکام صادره از محاکم داخلی تلقی کرده و دستور اجرای آن را صادر کند.

بنابراین تفاوت شناسایی و اجرای احکام خارجی در این است که اگرچه دادگاه یک کشور هر حکمی را که اجرا می کند باید مورد شناسایی قرار دهد ولی عکس این صادق نیست.

به طور کلی اجرای احکام خارجی بدون کنترل نظام داخلی ممکن نیست، و این موضوع مورد اتفاق همه کشورهاست، لیکن اختلاف در میزان این کنترل است که متفاوت است. آشنایی با دو سیستم فرانسوی و انگلیسی- امریکایی این تفاوت را نشان می دهد.

سیستم فرانسوی و اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی

سیستم انگلیسی - امریکایی و اصل قابلیت اجرای احکام خارجی