علت ایراد شیخ به صاحب قاموس

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه
مقاله بعدی:بررسی صحت یا عدم صحت ایراد شیخ به صاحب قاموس
مقاله قبلی:بیان روایات دیگر در اثبات نظر شیخ

باید توجه داشت که صاحب قاموس شرط را به الزام و التزام در بیع و امثال آن؛ یعنی در ضمن عقود تعریف کرده است. شیخ انصاری از ایشان انتقاد کرده است که لازم نیست الزام و التزام در ضمن عقدی از عقود باشد. به دیگر سخن، شیخ انصاری با پذیرش معنای الزام و التزام برای شرط، بر لزوم گنجانده شدن آن در ضمن عقد خرده می‌‌گیرد. بر این اساس صحّت الزامات ابتدایی در نظر شیخ، بر ردّ نظر صاحب قاموس مترتب است.