علت برداشته شدن حد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:نظريه شيخ طوسی (رحمه الله)
مقاله قبلی:معنای تغريب

علت برداشته شدن حد

فإنه کما یمکن صدق النساء فی البکارة یمکن صدق الرجال فی الزنا ولیس أحدهم أولی من الآخر؛ زیرا هم زنهایی که به بکارت شهادت داده‌اند و هم مردهایی که به زنا شهادت داده‌اند، ممکن است راست بگویند. یعنی، صدق هر دو شهادت محتمل است و هیچ شاهدی بر شاهد دیگر ترجیح ندارد.

فتحصل الشبهة الدرائة للحد عن المشهود علیه وکذا عن الشهود ولإمکان عود البکارة؛ بنابراین، حد از زنی که علیه‌ او شهادت داده شده است و همچنین از شهود برداشته می‌شود؛ زيرا اين تعارض باعث ايجاد شبهه می‌شود و شبهه در حدود، سبب رفع آن می‌‌شود؛ زيرا امکان برگشت بکارت منتفی نیست و ممکن است بکارت برگشته باشد.