قواعد و مقررات خاص مجامع عمومی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:مجمع عمومی موسس
مقاله قبلی:قواعد و مقررات مشترک مجامع عمومی

به موجب ماده ی 72 ل.ا. ق. ت، مجمع عمومی عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت که با رعایت تشریفات قانونی در موضوعات خاصّی تشکیل می‌شود.

انواع مجامع عمومی عبارت است از: