مجازات كودک و مجنون مساحقه كننده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:بيان نظر قائلان به رجم مساحقه كننده محصن
مقاله قبلی:مجازات مساحقه كننده

مجازات كودک و مجنون مساحقه كننده

فلو ساحقت المجنونة أدبتا خاصة، ولو ساحقتهما بالغة حدت دونهما؛ اگر دختر ديوانه يا صغيری مساحقه كند، يا زن بالغی با دختر نابالغی مساحقه كند، زن بالغ را صد تازيانه می زنند و بر او حد جاری می كنند، اما بر دختر ديوانه يا صغير حد جاری نمی كنند.