مجازات لواط دهنده

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:مجازات كودک و مجنون
مقاله قبلی:چگونگی كشتن لواط كننده

مجازات لواط دهنده

(والمفعول به) يقتل (كذلك إن كان بالغاً عاقلاً مختارا)؛ كسی هم كه با او لواط می شود، در صورتی كه بالغ، عاقل و مختار باشد ، به همان راههايی كه درباره لواط كننده گفته شد، كشته می شود.