معنای احصان درباره مرد

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:شروط تحقّق احصان
مقاله قبلی:تعریف احصان

معنای احصان درباره مرد

(والإحصان إصابة البالغ العاقل الحر فرجا) أی قبلاً (مملوکاً له بالعقد الدائم أو الرق) متمکناً بعد ذلك منه (یغدو علیه ویروح) أی یتمکن منه أول النهار وآخره (اصابه معلومة) بحیث غابت الحشفة أو قدرها فی القبل؛ تحقّق احصان به چند چیز وابسته است. در این مبحث ابتدا به اجمال، بعد به تفصیل از آنها سخن رفته است. گفته‌اند: احصان برخورداری (معنی اصابت) مرد بالغِ، عاقلِ، حرّی از فرجی، یعنی قُبُلی است كه به عقد دائم، صاحب آن شده باشد؛ [نه با عقد موقّت؛ چون اگر کسی زنی موقتی داشته باشد و او را وطی‌ و سپس زنا کند، زنای محصن نکرده است.] یا اینکه او را خریده، اوّلِ روز یا آخرِ روز متمكن از او باشد [یعنی بتواند هر وقت خواست وطی‌اش كند اما اگر تمکن از وطی نداشته باشد، مثل این است که عقد نکرده است.] ، به گونه‌ای كه اصابت معلوم باشد [یعنی بشود به مقدار حشفه، یا بیشتر داخل در قُبُل شود زیرا وطی در دُبُر باعث احصان نیست تا اگر زنا کرد، رجمش کنند. اگر با زن خویش از راه دُبُر وطی کرده، سپس زنا کرد، رجمش نمی‌کنند؛ بلکه باید بتواند از راه قُبُل وطی کند. منتها نباید مقدار دخول کمتر از حشفه باشد؛ باید به مقدار حشفه یا بیشتر باشد] احصان درباره ی او صدق می‌كند.

(فلو أنکر) من یملك الفرج علی الوجه المذکور (وطء زوجته صدق بغیر یمین)؛ اگر کسی زنی گرفته، بگوید: من آن گونه که شما می‌گویید وطی‌اش نکردم؛ مثلاً بگوید: من از دُبُر وطی‌اش کردم یا به اندازه ی حشفه دخول نکردم و این‌گونه انکار کرد، سخنش را می‌پذیریم؛ اگرچه زنا کرده باشد، رجمش نمی‌کنیم.

وإن کان له منها ولد؛ اگرچه بچه‌دار هم شده باشد. چون بچه‌دار شدن دلیل بر دخول نیست. ممکن است که تفخیذ کرده یا با او معاشقه کرده باشد. «بین السرة والرکبة» (بین ناف و زانو) نزدیکی کرده و بچه‌دار شده باشد؛ یعنی، در رطوبات خارج شده اسپرم بوده باشد، زن نیز آماده ی آبستنی بوده است و بچه‌دار شده‌اند. چنین عملی باعث نمی‌شود که محصن شود. وقتی محصن می‌شود که دخول انجام گرفته باشد.

(لأن الولد قد یتخلق من استرسال المنی)؛ گاهی منی، به استرسال، داخل فرج می‌شود (اینجا، منی همان اسپرم است) و او بچه‌دار می‌شود.