مقيد كردن خوف بر مال، بر كثرت آن

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:ملحق كردن خوف از آبرو، بر خوف از مال
مقاله قبلی:سب مادر و دختر پيامبر

مقيد كردن خوف بر مال، بر مال كثير

وينبغي تقييد الخوف علي المال بالكثير المضر فواته . فلا يمنع قليله الجواز وإن أمكن منعه الوجوب ؛ گفتيم كه قتل ساب النبی يا كسی كه حضرت علی يا حضرت فاطمه (سلام الله عليهما) را سب كند، در صورتی كه خوف مالی نباشد ، كشتنش جايز است . منظور از مال نيز مال كثير است نه مال قليل . اما اگر با كشتن چنين فردی ضرر كمی به شخص كشنده وارد شود، اين ضرر اندک مانع از كشتن نمی شود. با اين حال ممكن است همين مقدار ضرر نيز وجوب حكم را از بين ببرد.

البته اگر امروز بخواهند چنين كاری كنند، هرج و مرج به وجود می آيد و اگر موجب چنين امری شود، اقدام به آن جايز نيست.