میزان و ارزش سرقفلی

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:حق سرقفلی
مقاله قبلی:ماده نوزدهم قانون روابط موجر و مستاجر

میزان و ارزش سرقفلی در موارد واگذاری آن از مالک به مستأجر، توسط مالک پیشنهاد و با توافق طرفین تعیین می‌شود, اما میزان و ارزش حقّ کسب یا پیشه یا تجارت توسط دادگاه و با جلب نظر کارشناسی تعیین می‌شود. البته به موجب ماده 10 قانون روابط موجر و مستأجر سال 76، در مواردی که مستأجر سرقفلی را مجدداً به مالک واگذار می‌نماید ارزش آن, در صورت توافق نداشتن طرفین، با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.