نحوه ثبوت قيادت

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:مجازات قيادت
مقاله قبلی:حكم مساحقه زن با يک دختر پس از آميزش با همسر خود

نحوه ثبوت قيادت

(وتثبت بالإ قرار مرتين من الكامل) بالبلوغ والعقل والحرية (المختار) غير المكره، ولو أقر مرّة واحدة عزّر؛ اگر كسی كه بالغ، عاقل، آزاد و مختار باشد ؛ يعني اكراه نشده باشد، دو بار اقرار كند كه من عمل قيادت را انجام داده ام، اين عمل درباره او ثابت می شود. اما اگر يک بار اقرار كند او را حد نمی زنند، بلكه تنها تعزير می كنند.

(أو بشهادة شاهدين) ذكرين عدلين؛ همچنين اگر دو مرد عادل شهادت دهند كه او عمل قيادت را انجام داده است، او را حد می زنند.