نظر شهيد ثانی در مورد دو قول

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:معنای جز
مقاله قبلی:قول دوم

نظر شهيد ثانی در مورد دو قول

فالقول الأول أجود وإن كان الثانی أحوط من حيث بناء الحد علی التخفيف؛ شهيد ثانی می فرمايد كه قول اول بهتر است . هرچند كه قول دوم مطابق احتياط است ؛ زيرا بنای حدود بر تخفيف است . به هر حال تبعيد به مرد اختصاص دارد و زن تبعيد نمی شود. بنابراين، نمی توان به اين دو روايت عمل و زن را نيز تبعيد كرد.