وصف تجریدی اسناد تجاری

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
حقوق تجارت
مقاله بعدی:اصل عدم توجه ایرادات در برابر دارنده سند تجاری
مقاله قبلی:اصل استقلال امضاها

وصف تجریدی اسناد تجاری بدین معناست که خود سند تجاری برای امضاکنندۀ آن تعهد ایجاد می‌کند، مجرد از معامله و تعهدی که منشأ صدور سند تجاری بوده است. قبل از صدور سند تجاری معمولاً یک تعهد پایه وجود دارد که سند تجاری به منظور ایفای آن صادر یا ظهرنویسی می‌گردد. علاوه بر آن، سند تجاری جدای از تعهد منشأ، برای امضاکنندۀ سند (خواه صادر‌کننده یا ظهرنویس) تعهد ایجاد می‌کند.

اسناد دیگر (اسناد غیرتجاری) برای اثبات معاملۀ انجام‌شده طریقیت دارند، اما تعهد جدیدی ایجاد نمی‌کنند و سند صرفاً دلیل و مدرک تعهد ایجاد‌شده می‌باشد. مثلاً‌ شخص «الف» ماشین خود را به شخص «ب» می‌فروشد و نوشته‌ای دالّ بر فروش ماشین و بدهکار بودن خریدار تنظیم می‌شود. اما اسناد تجاری خود موضوعیت دارند؛ یعنی خود سند برای امضاکننده ایجاد دین و تعهد می‌کند، نه اینکه صرفاً مدرک دین و تعهد قبلی باشد.