وظیفه مسلمانان بعد از فوت زانی در اثر سنگسار

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه جزایی
مقاله بعدی:حكم ديوانه ای كه زنا كرده يا زنا داده است
مقاله قبلی:آیا کسانی که حدّی از طرف خدا بر عهده آنها ثابت است، می‌توانند در رجم شرکت کنند؟

وظیفه مسلمانان بعد از فوت زانی در اثر سنگسار

(وإذا فرغ من رجمه)، لموته (دفن إن کان قد صلی علیه بعد غسله وتکفینه) حیّا أو میتاً أو بالتفریق؛ اگر کسی که رجم می‌شود، در هنگام رجم بمیرد و مردم از سنگسار کردنش فارغ شوند، در صورتی که پس از غسل و کفن نمازش را خوانده باشند، او را دفن می‌کنند، چه غسل و کفنش در زمان حیات او یا بعد از مرگش باشد، یا اینکه قسمتی از آنها را قبل از اجرای حدّ و قسمتی دیگر را بعد از اجرای حدّ انجام داده باشند. مثلاً ممکن است قبل از اجرای حدّ، او را غسل داده و پس از اجرای آن، کفن کرده باشند. در این صورت نمازش را می‌خوانند و دفنش می‌کنند.

(وإلّا) یکن ذلک (جهّز) بالغسل والتکفین والصلاة (ثم دفن)؛ اما اگر هیچ یک از این کارها را قبل از مرگ انجام نداده باشند، با غسل، تکفین و نماز تجهیز و سپس دفن می‌شود.

والذی دلت علیه الأخبار والفتوی انه یؤمر حیا بالاغتسال والتکفین، ثم یجتزی به بعده، أما الصلاة فبعد الموت؛ آنچه از اخبار و فتاوی به دست می‌آید، این است که قبل از اجرای حدّ به او اجازه می‌دهند تا غسل کند، سپس او را کفن می‌کنند و پس از آن حدّ را بر او جاری می‌کنند و نماز باید بعد از مرگ خوانده شود.

ولو لم یغتسل غسّل بعد الرجم، وکفّن وصلّی علیه؛ اما اگر غسلش نداده باشند، بعد از رجم او را غسل می‌دهند.

والعبارة قد توهم خلاف ذلک، أو تقصر عن المقصود منها؛ از عبارت مصنف چنین بر‌داشت می‌شود که می‌توان نمازش را هم قبل از اجرای حدّ خواند. البته عبارت مصنف در بیان مقصود او قاصر است؛ زیرا ظاهر عبارت این است که تمام کارهایش و حتی نمازش را نیز می‌توان قبل از مرگش انجام داد.