چاپ های مکاسب

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
متون فقه
مقاله بعدی:کتاب دیگر شیخ
مقاله قبلی:تدریس کتاب مکاسب در حوزه


در سالهای اخیر از کتابهای مختلف فقه و اصول، به ویژه کتاب مکاسب، چاپهای خوبی ارائه شده است. بهترین چاپی که اکنون در دسترس است و ما از همان چاپ برای این درس استفاده خواهیم نمود، مکاسب 6 جلدی چاپ جدید است که انتشارات لجنة إحیاء تراث الشیخ آن را چاپ کرده است.

از سوی مدرس این درس نیز تحقیقی با استفاده از نسخه‌های خطی کتاب انجام گرفته است که نتیجۀ آن، ارائۀ تحریری خوب از کتاب مکاسب است.