DSL

از ویکی جامع پردیس دانشگاهی دانشگاه قم
پرش به: ناوبری، جستجو
شبکه های کامپیوتری
مقاله بعدی:سرویس ADSL
مقاله قبلی:انواع تاخیر در شبکه

در این نوع سیستم؛اطلاعات به صورت دیجیتال و از طریق خطوط تلفن ارسال می شود.برای استفاده از این نوع سرویس مخابرات باید توسط Device هاییاین امکان را برای استفاده کنندگان فراهم آورد. در این نوع سرویس که از همان خطوط تلفن مسی استفاده می گردد از فرکانس بالای KHz 4 استفاده میگردد با توجه به اینکه فرکانس های پایین تر از این مقدار برای Voice استفاده می شود به خاطر همین فرآیند خط تلفن مربوطه اشغال نخواهد شد.

استفاده از خط تلفن موجود در دفاتر مرکزی ارائه دهنده ی سرویس DSL

  • اطلاعات از طریق خط تلفن DSL بر روی بستر اینترنت فرستاده می‎شود
  • پیام های صوتی از طریق خط تلفن DSL بر روی بستر شبکه ی تلفن فرستاده می‎شود


شبکه4.png